September 17, 2012

Update: I've been gone, but now I'm back

It's been quite a while since my last post - which was another post to apologize for being away, ironically enough. The truth is that I had a very busy year (which isn't a good excuse!) studying for my Masters degree, combined with extra courses and some personal circumstances. 

But now I'm planning on starting up again, with some refreshments in the lay-out, some new additions and added translations in Dutch (basically 'cause I am Dutch). I'll tell you a little more about the changes in this article.

First of all, over the summer, I've changed the colourscheme of my blog and uploaded a new header. I made it by assembling some of my books, CD's and DVD's and lining them up on the cabinet in the livingroom and taking a photograph. After that I edited the photo and added the name of my blog... You can still read a lot of the titles, especially on some of the books, so if you want to know which items I used, tell me ;) ... I hope you like it!

Secondly, I decided to add another passions of mine. Besides music and movies, I love to read. Unfortunately I don't always have the time to read as much as I would like, and there are still a lot (and I mean a lot!) of books on my to read list, but all the same I'd still like to share some of my favourites, reviews and other stuff. So therefore I also added a new page to my blog, that contains a list of the books I read starting from july 2012. Of course, if you have any reading tips, those are always welcome - I have a broad taste in books as well!

Finally there's another addition to my blog that I'd like to share. As you can see in the sidebar I added a Dutch translations of the introduction. I plan to do the same with all my new posts (as you can see down below) and I'll try to add them to my old posts too. This way, the Dutch people who may read my blog can read it in their own language, and I can practice my translating skills.

I'm planning on posting at least once a week and in principle twice a week.

So tell me, what do you think?
Dutch translation

Het is alweer een tijdje geleden sinds mijn laatste post - ironisch gezien een andere post waarin ik mijn excuses aanbied voor mijn afwezigheid. Eerlijkheidshalve heb ik een erg druk jaar gehad (wat een slecht excuus!) door mijn Masterstudie, samen met een aantal extra vakken en wat persoonlijke onstandigheden.

Maar nu ben ik van plan om weer te gaan beginnen, met een frissere lay-out, wat nieuwe toevoegingen en de toevoeging van een Nederlandse vertaling (gewoon omdat ik Nederlands ben). Ik zal jullie in dit artikel wat meer vertellen over de veranderingen.

Ten eerste ben ik, deze zomer al, begonnen met het aanpassen van het kleurenschema van mijn blog en heb ik een nieuwe header geüpload. Deze heb ik gemaakt door enkele van mijn boeken, CD's en DVD's bij elkaar te zoeken en deze op een rijtje op de kast in de woonkamer te zetten. Daar heb ik een foto van gemaakt. Daarna heb ik die foto bewerkt en de naam van mijn blog toegevoegd... Een groot deel van de titels is zelfs nog leesbaar, zeker op de boeken, dus als je wilt weten welke items ik heb gebruikt, laat het me weten ;) ... Ik hoop dat het in de smaak valt!

Daarnaast heb ik besloten om een andere passie van me toe te voegen. Naast muziek luisteren en films kijken, lees ik erg graag. Jammer genoeg heb ik niet altijd genoeg tijd om te lezen, en staan er nog veel (en dan bedoel ik véél) boeken op mijn to read list, maar toch wil ik graag mijn favorieten, recensies en andere dingen met jullie delen. Ook daarom heb ik een nieuwe pagina aan mijn blog toegevoegd, met daarop een lijst van de boeken die ik heb gelezen, vanaf juli 2012. Natuurlijk, als iemand een leestip heeft, deze is altijd welkom - Ik heb ook een brede smaak in boeken!

Ten slotte is daar een laatste toevoeging aan mijn blog waar ik het over wil hebben. Zoals jullie kunnen zien in de sidebar heb ik een Nederlandse vertaling toegevoegd aan mijn introductie. Ik wil graag hetzelfde doen met al mijn nieuwe posts (wat je hier kunt lezen) en ik probeer deze ook aan mijn oude posts toe te voegen. Op deze manier kunnen de Nederlandse mensen die wellicht mijn blog zullen lezen, de posts in hun eigen taal lezen, en kan ik mijn vertaalskills oefenen.

Ik ben van plan minstens één en in principe twee posts per week te doen.

Nou vertel, wat vinden jullie ervan?