August 16, 2011

Introducing...

My name is Linda and I’m currently 21 years old. I started this blog to give you an insight in my two passions in life: music and movies. These passions basically emerged from the passion that my parents have for either music and movies. From when I was little there was almost always music playing in the house when we were home, music ranging from classical music to hard rock, from jazz to country. Out of that I have been developing my own musical preferences starting about five years ago, along with discovering some of my favourite movies.

My taste in music is quite divers. I always say: "I like almost every kind of music, with a few exceptions – mostly based on whether the song is melodic or not – like heavy metal or very experimental jazz." Another frase I use to describe my taste in music I got from watching the guys from Monty Python: "And now for something completely different"

This frase can also be used to describe my preferences movie wise. There are few genres of films that I don’t like very much, and only one genre I never ever watch, which is horror (not including porn movies in all of this, because I don’t consider those to be movies). My love for movies has developed a lot over the past few years. After buying a DVD-player to keep up with the changing of the times, my parents started to build up quite a collection in movies and as a result we instituted Saturday evening as movie-night. I love sitting on the couch with my parents and my sister to watch a movie, wondering "where do we know this actor from?", watching the end credits to see who performed which song and more stuff like that.

Of course I have my favourite artists, movies, songs, actors and sofort, and of course there are movies and artists I don't like. That’s where this blog comes in! Here I can ventilate my opinion about (new) artists, about the albums I listen to and about the last movie I saw, amongst other things. I hope you’ll enjoy reading my blog!Dutch translation


Mijn naam is Linda en op dit moment ben ik 21 jaar. Ik ben deze blog begonnen om jullie een inkijkje te geven in de twee passies in mijn leven: muziek en film. Deze passies zijn eigenlijk voortgekomen uit de passie van mijn ouders, zowel voor muziek als voor film. Vanaf dat ik klein was, stond er bijna altijd muziek op als we thuis waren, muziek variërend van klassieke muziek tot hardrock, van jazz tot country. Daaruit ben ik mijn eigen muzikale voorkeuren gaan ontwikkelen vanaf een jaar of vijf geleden, met het ontdekken van enkele van mijn favoriete films.

Mijn muzieksmaak is vrij divers. Ik zeg altijd: "Ik hou van bijna alle soorten muziek, met enkele uitzonderingen - vooral gebaseerd op de melodische kwaliteiten van een liedje - zoals heavy metal of erg experimentele jazz". Een andere zin die ik wel eens gebruik om mijn muzieksmaak te omschrijven heb ik geleend van de gasten van Monty Python: "And now for something completely different".

Deze zin kan ik ook gebruiken om mijn voorkeuren op filmgebied te omschrijven. Er zijn maar weinig filmgenres waar ik niet graag naar kijk, en maar één genre waar ik nooit naar kijk en dat is horror (pornofilms uitgesloten, aangezien ik die niet als films beschouw). Mijn liefde voor film heeft zich de laatste jaren duidelijk ontwikkeld. Nadat mijn ouders een DVD-speler hadden gekocht om met hun tijd mee te gaan, hebben ze een vrij grote collectie opgebouwd en als gevolg hebben we zaterdagavond omgedoopt tot filmavond. Ik vind het heerlijk om met mijn ouders en mijn zusje op de bank te zitten en een film te kijken, ons afvragend "waar kennen we die acteur nog meer van?", de aftiteling bekijkend om te zien wie welk liedje heeft gezongen en meer van dat alles.

Natuurlijk heb ik zo mijn favoriete artiesten, films, liedjes, acteurs enzovoort, en er zijn uiteraard ook artiesten en films die ik niet leuk vind. Daarom deze blog! Hier kan ik mijn mening ventileren over (nieuwe) artiesten, over de albums waar ik naar luister en over de laatste film die ik heb gezien, onder andere. Ik hoop dat jullie mijn blog met plezier lezen!